Home

Welkom op de website van het activiteitencentrum Locomotief

ACLocomotief1

Het dagactiviteitencentrum Locomotief is een gezamenlijk initiatief van vzw Beschut Wonen ‘t Veer en het Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum Rekem, gevestigd in het Maasland.

Lees meer...

 

Voor wie is Locomotief bedoeld?

Voor personen van 18 jaar of ouder met een langdurige psycho-sociale kwetsbaarheid.

AC Locomotief zorgt voor een zinvolle dagbesteding, zoals o.a. een aangepaste tewerkstelling, een leuke vrijetijdsinvulling, het leggen van sociale contacten en trajectbegeleiding naar werk of vrije tijdsinvulling.

 

Hoe kan je jezelf aanmelden?

Je kan je zelfstandig of m.b.v. een doorverwijzer aanmelden.

We maken dan een afspraak met je voor een kennismakingsgesprek.

Na overleg in team wordt beslist of en wanneer je kan starten.
Je krijgt een individuele begeleider toegewezen.

De proefmaand wordt gebruikt om elkaar te leren kennen, de verwachtingen duidelijk te kaderen en een individueel programma voor je uit te werken.

 

Een zegje van de deelnemers.

“Wij gaan ’s morgens met een goed gevoel naar het activiteitencentrum (AC) en we gaan met een goed gevoel naar huis. We hebben er allemaal onze eigen verant-woordelijkheid en we kunnen zelf veel dingen bepalen. Hierdoor voelen we ons sterker en nuttiger, we leren allemaal veel bij, ieder op zijn eigen tempo. Hierdoor hebben we meer zelfvertrouwen. In het AC is het anders. Het is er één grote familie. We steunen elkaar en kunnen op elkaar rekenen. We leren veel bij in het AC. We krijgen er veel verantwoordelijk-heid en dit kunnen we ook goed gebruiken in het dagelijkse leven. We voelen ons niet verplicht om naar het A.C. te gaan, we gaan er met plezier naartoe.”