Home Activiteiten

Ontmoeting

AC Locomotief is een plaats waar je, tijdens pauzes of in het kader van een activiteit, gesprekken kunt voeren en contacten kunt leggen.

Tijdens de middag wordt er tijd gemaakt om gezellig samen een warme maaltijd te nuttigen. 

Bij de begeleiders kun je terecht met allerlei vragen en problemen.
Waar nodig zullen zij, samen met jou, contact leggen met andere diensten.

 

Vrijetijdsbesteding

Er wordt een waaier aan vrijetijds activiteiten georganiseerd, waarbij je nieuwe hobby’s kunt ontdekken, op een aangename manier kunt ontspannen en waar je creatief en sportief kunt bezig zijn.

Lees meer...

 

Vorming

We besteden vooral aandacht aan dingen die te maken hebben met het dagelijks leven. Zorgen voor een gezonde levenswijze, je leven structuur geven, de actualiteit bespreken…
Ook voor individuele vormings behoeften zoeken we naar een gepast aanbod.

Lees meer...

 

Arbeid

Opdrachten afwerken voor bedrijven, verenigingen en particulieren, zonder al te hoge werkdruk. Het aanbod aan opdrachten is gevarieerd, zowel naar aard als naar moeilijkheidsgraad.

Lees meer...