Home Activiteiten Vorming

Vorming

We besteden vooral aandacht aan dingen die te maken hebben met het dagelijks leven. Zorgen voor een gezonde levenswijze, je leven structuur geven, de actualiteit bespreken…
Ook voor individuele vormings behoeften zoeken we naar een gepast aanbod.

- Actua en computerlessen

- Gespreksgroepen over diverse onderwerpen

- Basiseducatie lezen en schrijven

- Vaardigheden van het dagelijks leven aanleren:

  • Gebruik van de lijnbus/belbus aanleren, leren reserveren
  • Training in assertiviteit en hoffelijkheid
  • Leren koken
  • Budgetvriendelijk winkelen