Home

Welkom op de website van het activiteitencentrum Locomotief

ACLocomotief1

Het dagactiviteitencentrum Locomotief is een gezamenlijk initiatief van vzw Beschut Wonen ‘t Veer en het Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum Rekem, gevestigd in het Maasland.

Het activiteitencentrum maakt deel uit van de Geestelijke Gezondheidszorg.

Personen vanaf 18 jaar, woonachtig in de regio, die een daginvulling zoeken kunnen bij ons terecht.

Er wordt geen dagprijs aangerekend, we verwachten enkel een tussenkomst in de kosten m.b.t. maaltijden, drank en uitstappen.

We streven ernaar iedereen een begeleiding op maat aan te bieden, waar wenselijk in samenwerking met andere diensten.