Home Nieuws

 

                                     

                                                                                    

Activiteitencentrum Locomotief

 

 

 

infobrochure

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                

 

                                                          

 

 

 

 

 

                      

 

 

Voorwoord

 

 

 

 

 

Welkom bij activiteitencentrum Locomotief, een gezamenlijk initiatief van vzw Beschut Wonen ’t Veer en het Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum.

 

Ben je meerderjarig en heb je een psychosociale kwetsbaarheid, wil je een fijne daginvulling en andere mensen leren kennen, dan ben je bij ons aan het goede adres!  

Deelname aan het AC is gratis. We verwachten enkel een tussenkomst in de kosten m.b.t. maaltijden, drank en uitstappen.

 

We hopen dat je een aangename tijd zult doorbrengen in het AC!

 

 

 

 

 

Vanwege deelnemers en begeleiders

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WERKING

 

Het activiteitencentrum geeft je de kans nieuwe mensen te leren kennen. Activiteiten op vlak van arbeid, vorming en vrijetijd worden voorzien.  Een belangrijk deel van de tijd wordt besteed aan arbeidsmatig werk zoals het uitdragen van kranten en affiches , opdrachten voor de gemeente en bedrijven,... .

We werken aan een rustig tempo, zonder te hoge werkdruk.

 

Daarnaast zijn er bezigheden zoals koken, winkelen, op uitstap gaan, bewegings- en relaxatiesessies, knutselen, opvolgen van de actualiteit, vrijetijdsmomenten …   Je kunt op die manier ook nieuwe hobby’s ontdekken en een traject op vlak van vrijetijd doorlopen.

 

Je krijgt de kans om dingen te leren die van pas komen in het dagelijks leven (computer, gebruik van de (bel)bus, gezonde voeding, huishoudelijk werk, sociale vaardigheden… ).

We werken ook rond eigen herstel ism een ervaringsdeskundige.

 

Op regelmatig basis gaan samenkomsten door met andere ontmoetings-en activiteitencentra: wekelijkse repetities met het muziekgroepje bij DAC De Start , sporttornooien, gezamenlijke uitstapjes, gezamenlijke cursussen, …

 

Elke deelnemer wordt begeleid door een mentor (individuele begeleider) die regelmatig  apart gaat zitten met jou voor een gesprek.  Gesprekken kunnen ondersteunend zijn of gericht op toekomstplanning, naargelang de deelnemer aangeeft nodig te hebben.    Tijdens teamvergadering en rapportering wordt deze info verder besproken met de rest van de begeleiding.

 

Vanuit het AC wordt samen met de deelnemer gezocht naar mogelijkheden op het vlak van aangepaste tewerkstelling, opleiding of vrijwilligerswerk. Voor deze trajectbegeleiding kan er ook beroep gedaan worden op andere diensten zoals GTB , de arbeidscoach van NOOLIM ed.

 

 

 

 

SAMENWERKING MET DERDEN

 

Vanuit het AC wordt deelgenomen aan LCO’s (lokaal cliëntoverleg)  op vraag van de deelnemer.  Ook nemen begeleiders van het AC enerzijds en van  OPZC en Beschut wonen anderzijds, regelmatig samen contact op en overlopen samen zorgplanbesprekingen voor die deelnemers die door beide instanties  begeleid worden.    

 

Overleg met familie, vrienden en andere hulpverleners  kan mits akkoord en medeweten van de deelnemer.

Tijdens de intake wordt bevraagd welke personen we mogen contacteren in geval van ziekte/ongeval/signalen die wijzen op terugval...

 

 

HUISREGELS

 

Waar veel personen samenleven is het nodig met elkaar rekening te houden. De belangrijkste regels zijn :     

 • respectvol omgaan met personen en materiaal

 • voor 9u verwittigen indien je belet bent

 • een ziektebriefje meebrengen na ziekteverlof

 • verlof liefst één of meer dagen op voorhand aanvragen

 • niet onder invloed van alcohol of drugs naar het AC komen

 • geen lichamelijk of verbaal geweld

 • enkel tijdens de pauzes gsm / smartphone gebruiken

   

 

VERLOFREGELING

 

Verlofdagen worden berekend op basis van het aantal dagdelen per

week dat je naar het AC komt.     Je bent mee verantwoordelijk voor een goede planning van je verlof op jaarbasis. De verloffiche mag je zelf invullen en laten aftekenen door de begeleiding.  Dan ben je zelf ook altijd op de hoogte van het aantal resterende dagen.

 

Als je ter verantwoording van een afwezigheid een attest bezorgt   (ziekte attest van huisarts,  attest van consultatie bij specialist, contact met ocmw, rechtbank…)  dan is je afwezigheid  toegestaan .

Is er geen geldige reden voor afwezigheid , dan wordt een verlofdag ingezet.

 

 

DEELNEMERSPARTICIPATIE

 

Om de twee maanden is er een deelnemersvergadering samen met de begeleiders.   De dag waarop dit doorgaat  wisselt zodat alle deelnemers in de loop van het  jaar meermaals  betrokken zijn.

De agendapunten kunnen zowel door deelnemers als begeleiders aangebracht worden.   Bedoeling is de werking te overlopen, voorstellen te doen rond verbeterpunten, afspraken te maken…

Het laatste verslag wordt ter inzage uitgehangen , oudere verslagen worden in een map ter inzage bijgehouden.

 

Een drietal keren per jaar wordt een algemene vergadering gehouden voor alle deelnemers.  Dit wordt meestal gekoppeld aan een feestmoment.

 

 

EIGEN VERANTWOORDELIJKHEID en INBRENG

 

De eigen bijdrage van elke deelnemer wordt op prijs gesteld.

 • dagelijks tijdens de werkverdeling je verantwoordelijkheid nemen

 • van iedereen wordt hulp verwacht bij huishoudelijke taken (oa poetsen) , indien nodig ook bij het uitdragen van de weekkrant of het koken

 • je inbreng doen bij vergaderingen , in werkgroepjes …

 • veranderingen van leefsituatie melden zoals wijziging adres/gsm/vertrouwenspersonen die wij mogen contacteren…PROEFTIJD

 

Vanaf de dag dat je deelneemt aan het AC heb je een maand proeftijd. Deze tijd wordt gebruikt om elkaar te leren kennen en verwachtingen duidelijk te stellen.     Samen met je individuele begeleider wordt een programma uitgewerkt dat aangepast is aan eigen interesses en mogelijkheden.   Je kunt  ook doorgroeien naar andere vormen van werk en vrijetijdsbesteding.  

 

 

 

DEELNAME in ONKOSTEN

 

Deelname aan het AC is kosteloos.  Voor gemaakte onkosten zoals uitstappen, maaltijden, … wordt op het einde van de maand een factuur opgemaakt.    Voor een maaltijd wordt € 3 euro aangerekend ,  soep alleen kost € 0,50.

Opgelet:          Indien je niet kunt komen, meld je dan af voor 9u. 

Bij afmelding na 9u wordt de maaltijd wel aangerekend.

Voor wie in OPZC verblijft en warm eet in het AC, worden de maaltijden gefactureerd aan OPZC. De afdeling moet dit wel doorgeven aan de keuken zodat er geen dubbel middagmaal wordt voorzien.

 

 

 

VOOR BUSGEBRUIKERS

Zowel voor lijnbus als belbus kun je op –en afstappen
aan halte vertakking.   Deze haltes bevinden zich aan het AC.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPENINGSUREN

 

open :              maandag – dinsdag – donderdag - vrijdag

van 9u00 tot 16u

                       

 

gesloten:         woensdag

feestdagen (nieuwjaar-paasmaandag - 1 mei - OLH Hemelvaart -11 en 21 juli -15 augustus - 1 en 2 november - 25 en 26 december)

 

Voor alle duidelijkheid : buiten deze feestdagen is het AC nooit gesloten , op brugdagen wordt geen collectief verlof ingepland.

 

 

 

 

CONTACTGEGEVENS

 

AC Locomotief

Koning Albertlaan 100

3620 Lanaken

 

Tel. 089/22 26 72 : coördinator

Tel. 089/22 26 73 (of 74 of 75 ) : begeleiding

Gsm:0490/40 52 08

E-mail adres:   Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.

 

 

PS Voor wie liever een vrijblijvender contact wil, is er de mogelijkheid om langs te komen in het inloophuis op de Stationsstraat  62  te Lanaken.

Op dinsdagvoormiddag tussen 9u30 en 12u kun je er terecht voor voor een babbel en een tas koffie.   Je treft er deelnemers en begeleiding van het AC.

 

 

 

Zegje van de deelnemers
 
 
Wij gaan ’s morgens met een goed gevoel naar het AC en we gaan met een goed gevoel naar huis.

We hebben er allemaal onze eigen verantwoordelijkheid en we kunnen veel dingen zelf bepalen. Hierdoor voelen we ons sterker en nuttiger, we leren allemaal veel bij, ieder op zijn eigen tempo. Hierdoor hebben we meer zelfvertrouwen.
 
In het AC is het anders. Het is er één grote familie. We steunen elkaar en kunnen op elkaar rekenen. We leren veel bij op het AC.
 
We krijgen veel verantwoordelijkheid en dit kunnen we ook goed gebruiken in het dagelijks leven.
 
We voelen ons niet verplicht om naar het AC te gaan.   We gaan er met plezier naartoe.
 
 

 

 

Situering

 

Het Dagactiviteitencentrum Locomotief is een gezamenlijk initiatief van vzw Beschut Wonen ‘t Veer en het Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum Rekem.   Het initiatief is gevestigd in het Maasland en heeft een regionale werking.

 

 

Doelgroep

 

DAC Locomotief richt zich tot elke man of vrouw, vanaf 18 jaar, met een psychosociale kwetsbaarheid.

 

 

Openingsuren

 

Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 9.00 uur tot 16.00 uur.

 

 

Activiteitenaanbod

 

DAC Locomotief voorziet groeps- en individuele activiteiten, zowel binnenshuis als buiten waarbij het leggen van sociale contacten en het vinden van een dagbesteding op maat (aangepaste tewerkstelling en/of een leuke vrijetijds- invulling) centraal staan.

Verschillende peilers in het aanbod zijn :

 


 1. Ontmoeting

   

  DAC Locomotief is een plaats waar je terecht kan voor een babbel, om contacten te leggen, de krant te lezen… Tussen de middag wordt er tijd gemaakt om gezellig samen een warme maaltijd te nuttigen.

 2. Arbeid

   

  Het aanbod is gevarieerd, zowel naar aard als naar moeilijkheidsgraad. Drukwerk, folders en affiches worden meermaals per week uitgedragen. Voor bedrijven en verenigingen worden opdrachten zonder al te hoge werkdruk afgewerkt.

 3. Vorming

   

  Er wordt aandacht besteed aan zaken die te maken hebben met het dagelijks leven (gezonde levenswijze, structuur geven aan je leven, vaardigheden oefenen,…) en werken aan eigen herstel.

 4. Vrijetijdsbesteding

   

  Door een waaier aan vrijetijdsactiviteiten aan te bieden kun je nieuwe hobby’s ont-dekken, je op een aangename wijze ontspannen, een uitlaatklep vinden voor je creativiteit en sportiviteit, samen met anderen op uitstap gaan…


Wat kan het DAC voor jou betekenen?

 

Er wordt rekening gehouden met de dromen, wensen, mogelijkheden en beperkingen van elke deelnemer. Empowerment (vertrekken vanuit eigen kracht),deelnemersparticipatie en herstel- gericht werken zijn belangrijke elementen in de werking.

Vanuit het DAC kan je doorgroeien naar andere vormen van werk of vrije-tijdsinvulling. Hiervoor worden trajecten met GTB en andere organisaties uitgezet.

 

Bij de begeleiders kun je altijd terecht met je vragen en problemen. Iedere deelnemer krijgt een individuele mentor toegewezen die hiervoor instaat.

DAC Locomotief is ingebed in een netwerk van diensten waarmee overleg gepleegd wordt. We zijn aanwezig op LCO’s (lokaal cliëntenoverleg), nemen deel aan zorgplanbesprekingen…

 

Voor wie het moeilijk heeft om op vaste tijdstippen naar het DAC te komen is er de mogelijkheid om langs te komen tijdens het inloopmoment: elke dinsdag (behalve op feestdagen) van 9u30 tot 12u op de Stationsstraat 62 te Lanaken.  Deelnemers en begeleidster van het DAC . verwelkomen  je er met een tasje koffie en een gezellige babbel.

 

 

 


 

 

 

Een zegje van de deelnemers:

 

 

‘Wij gaan ’s morgens met een goed gevoel naar het DAC en we gaan met een goed gevoel naar huis. We hebben er allemaal onze eigen verantwoordelijkheid en we kunnen zelf veel dingen bepalen.

Hierdoor voelen we ons sterker en nuttiger, we leren allemaal veel bij, ieder op zijn eigen tempo.

Hierdoor hebben we meer zelfvertrouwen.

In het DAC is het anders. Het is er één grote familie. We steunen elkaar en kunnen op elkaar rekenen. We leren veel bij op het DAC.

We krijgen er veel verantwoordelijkheid en dit kunnen we ook goed gebruiken in het dagelijkse leven.

We voelen ons niet verplicht om naar het DAC te gaan , we gaan er met plezier naartoe.’

 

 

 

 

 

 


Intakeprocedure

 

 1. aanmelden kan telefonisch of schriftelijk;

 2. er wordt een afspraak gemaakt voor een kennismakingsgesprek;

 3. na overleg in team wordt beslist of en wanneer je kan starten. Je krijgt een individuele begeleider toegewezen;

 4. de proefmaand wordt gebruikt om mekaar te leren kennen, de verwachtingen duidelijk te krijgen en een individueel programma uit te werken.

Contactgegevens

 

Dagactiviteitencentrum Locomotief

Koning Albertlaan 100 - 3620 Lanaken

 

Bereikbaar ma-di-do-vr van 9 tot 16 u.  

op        Tel. 089 22 26 72 (coördinator)

            Tel. 089 22 26 71

           

of                               

via   Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.

 

  

 

 

Dagactiviteitencentrum

 

Locomotief

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het AC door de ogen van de deelnemers

 • Veel diverse en afwisselende activiteiten. Steeds hetzelfde programma wordt op den duur saai en eentonig. Ook oog voor veiligheid.

 • Activiteiten die iets meer energie vergen maar waardoor er een voldaan gevoel ontstaat nadien (weekkrantjes, tuin). Sommige mensen hebben een hoog energie niveau en moeten dit kunnen reguleren.

 • Activiteiten buiten de deur zoals markt, weekkrantjes, activiteiten die leuk en prikkelend zijn om te doen .

 • Uitstappen doen, samen met elkaar ergens naartoe gaan en even iets geheel anders te doen : voelt goed en geeft energie .

 • Samen wandelen. Ontspannend, je komt op gespreksonderwerpen die zittend niet te binnen schieten.

 • Computerles. Fijn om een plek te hebben waar je onder begeleiding met een computer kunt leren werken. Iets wat absoluut van deze tijd is maar niet voor iedereen is weggelegd buiten het AC.

 • Tuin. Een fijn project waar je kunt ontspannen en waar je kennis opdoet over planten en tuinieren.

 • Samen koken. Leerzaam, zinvol en lekker. Geeft een gezellige sfeer. Daarnaast maken mensen sneller contact in de keuken.

 • Creatief bezig zijn. Een crea ruimte is belangrijk. Een plek waar je heerlijk rustig bezig kunt zijn met je handen.

 • Goede bereikbaarheid. Niet iedereen beschikt over een fiets of auto. Een goede bereikbaarheid maakt dat ongeacht de beurs iedereen het AC bereikt.

 • Een salon ruimte/ woonkamer met banken. Dit schept een huiselijke en ontspannen sfeer. Sommige mensen hangen wel eens onderuit of vallen in slaap. Niet helemaal de bedoeling maar wel een teken dat men op zijn gemak is.

 • Rookfaciliteit. Bijna iedereen rookt. Belangrijk dat er een fijne plek is waar mensen ontspannen een sigaretje kunnen opsteken.

 • Gewaardeerd voelen, begrepen worden. We hoeven aan de begeleiding of aan elkaar niet uit te leggen hoe het is om een psychisch probleem te hebben. Iedereen heeft zijn of haar uitdaging in het leven en dat schept een band. Zonder iets te zeggen begrijp je elkaar vaak al.

 • Hartelijke begeleiding. We voelen ons welkom .

 • Communicatie onderling. Niet iedereen is een communicatief talent. Op het ac wordt er aandacht geschonken aan het respectvol met elkaar omgaan en communiceren in een ongedwongen en ontspannen sfeer.

 • Contacten kunnen leggen/ uit je sociaal isolement komen. Sommige mensen hebben weinig aansprak thuis of op andere plekken. Door op het AC elkaar te treffen maak je al snel contact.

 • Dagritme. Naar het AC gaan zorgt voor een dagritme. Ook al ben ik depressief of wil ik liever in mijn bed blijven liggen. Ik weet dat er iemand op mij wacht in het AC en dus ga ik.

 • Aandacht hebben voor elkaar. Zowel begeleiding als deelnemers hebben hier aandacht voor elkaar. Er is altijd wel iemand die een praatje met je maakt. Sommige mensen bloeien ook op.

 • Tijd hebben voor de deelnemers. Het is belangrijk dat de begeleiding genoeg tijd heeft voor de deelnemers. Als het druk is voelen deelnemers zich ook bezwaard de begeleiding aan te spreken. Toch maken ze altijd wel tijd vrij om samen te zitten en te helpen daar waar het kan.

 • Zelfvoorzienend zijn (het mag niet veel kosten). Voor sommige deelnemers is het lastig rondkomen. Doordat het AC de kosten laag houdt is er voor iedereen wel mogelijk om aan iets mee te doen (eten, uitstap, etc)